Category Archives: XỬ LÝ NƯỚC

Xử lý nước: nước thải, nước cấp, nước hồ bơi, nước nhiễm phèn, nước giếng,…

Xử lý nước là gì?

Xử lý nước ta có thể hiểu đơn giản là quá trình loại bỏ chất nhiễm bẩn có trong nước để cải thiện chất lượng nguồn nước.

Và để phù hợp với các mục đích sử dụng thì các quy trình xử lí nước cũng sẽ khác nhau.

Một số biện pháp xử lí nước thường được sử dụng hiện nay có thể kể đến như là:

Biện pháp cơ học: song chắn rác, lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc

Biện pháp hóa học: dùng các hóa chất để xử lí nước như phèn, vôi, clo

Biện pháp lý học: dùng tia vật lý để khử trùng, điện phân nước hay làm thoáng.

Một số dây chuyền công nghệ xử lí nước cấp hiện nay:

Theo mức độ xử lý chia ra: triệt để hay không triệt để

Theo biện pháp xử lý chia ra: công nghệ keo tụ hay không có keo tụ

Theo quá trình hoặc số bậc mà chia ra: 1 quá trình, 1 bậc hay nhiều quá trình và nhiều bậc

Theo đặc điểm chuyển động của dòng nước: tự chảy hay có áp.

Một số công nghệ xử lý nước thải công nghiệp tiên tiến như:

Công nghệ MBBR

Công nghệ AAO

Công nghệ MBR

0375449325