1.500.0002.100.000
1.900.0001.950.000
2.500.0002.550.000
2.300.0002.350.000

Đèn halogen bể bơi, đèn chiếu sáng hồ bơi: Emaux, Waterco, Kripsol, Astral

0375449325