Hóa chất hồ bơi, bể bơi: khử trùng nước, điều chỉnh pH, diệt rêu bể bơi, hóa chất xử lý nước cấp, nước thải, nước giếng, nước nhiễm phèn,…

0375449325