XỬ LÝ NƯỚC PHÈN

Xử lý nước phèn để cấp nước cho hồ bơi hoặc cấp nước sinh hoạt đơn giản, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm Sự hình thành và thành phần cấu tạo nước nhiễm phèn: Phèn được định nghĩa là những muối kép có cấu tạo tinh thể đồng hình (đa phần có 8 mặt) […]

0375449325