SỐ SKIMMER CẦN DÙNG CHO BỂ BƠI

Skimmer hồ bơi là một trong những phụ kiện hồ bơi quan trọng và hết sức cần thiết trong một hệ thống thiết bị làm sạch nước bể bơi đối với một hồ bơi truyền thống không tràn. Trong hệ thống lọc của bể bơi: Skimmer bể bơi có nhiệm vụ loại bỏ rác, lá […]

0375449325