Category Archives: TIN TỨC NHÀ PHỐ

Trang cung cấp và tổng hợp các tin tức, bài bào về các khu nhà phố sắp và đang được triển khai

Dự án xây dựng nhà phố

Tổng hợp tin tức về các khu quy hoạch tái định cư và khu quy hoạch mới về các dự án xây dựng nhà phố.

Thông tin triển khai các dự án nhà phố trên khắp nước ta.

Thiết kế xây dựng nhà phố

Tổng hợp các bản vẽ sơ bộ, bản vẽ kỹ thuật M&E và bản vẽ hoàn công nhà phố.

Các thông tin về ngành xây dựng trong việc thiết kế xây dựng nhà phố.

Dự án nhà phố khung thép

Cung cấp các bản vẽ cho dự án nhà phố khung thép.

0375449325