LƯỢNG CHẤT SỐC HỒ BƠI CẦN BỔ SUNG LÀ BAO NHIÊU?

Hồ bơi của bạn cần chính xác bao nhiêu hóa chất sốc để SLAM bể bơi? Liều lượng chính xác bạn cần bổ sung tùy thuộc vào kích thước hồ bơi của bạn, loại chất sốc mà bạn sử dụng và liệu bạn có thường xuyên SLAM bể bơi như một phần của việc bảo […]

0375449325