VỆ SINH BỘ LỌC DE BỂ BƠI

Khi bộ lọc DE (Diatomaceous earth) được rửa ngược, không phải tất cả DE / cellulose sợi (từ đó trở đi, thuật ngữ DE sẽ được dùng để chỉ cả hai) đều bị loại bỏ khỏi bộ lọc. Nếu chủ sở hữu không nhận thức được điều này, họ có thể thêm lại quá nhiều […]

0375449325